Category:

Ieraudzīji svešo? Ziņo!

Lai pievērstu lielāku uzmanību bīstamajām invazīvajām sugām mūsu florā un faunā, Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LatViaNature ietvaros Latvijā patlaban norisinās akcija ”Ķeram svešos Latvijas dabā!”.

Posted On :