Kad Pētera Stučkas vadītā lielinieku valdība 1919. gadā pameta Latviju, tā neaizgāja ar tukšām rokām. Līdzi uz Krieviju latviešu lielinieki paņēma gan salaupītas vērtslietas un naudu, gan arī mājlopus. Uz šo bagātību rēķina latviešu komunisti dzīvoja vēl vairākus gadus.

Spread the love