Uzskata, ka pats tumsonīgākais laikmets cilvēces vēsturē bija viduslaiki, kad māņticība valdīja visdažādākajās izpausmēs. Taču ticība maģiskajam raksturīga visos laikos un pat mūsdienās – par spīti zinātnes progresam, maģiskā domāšana joprojām ir izplatīta.

Spread the love