Lai saņemtu valsts atbalstu uzņēmējdarbībai, remigrantiem 50% investīciju būs jānodrošina pašiem, paredz šodien valdībā pieņemtie noteikumi.

Spread the love